NUDZ vyzývá odborníky ke spolupráci na služeb pro uživatele psychedelik a konopí

, rubrika Novinky

Výzkumný tým NUDZ  vyzývá odborníky z řad pracovníků pomáhajících profesí, aby se zapojili do anonymního dotazníkového průzkumu. Sběr dat probíhá až do konce března 2020. On-line dotazník k vyplnění a informace o projektu...

Z tiskové zprávy NUDZ: "Národní ústav duševního zdraví (NUDZ) pokračuje v loni spuštěném projektu, jehož cílem je zmapovat fenomén užívání psychedelik a konopí v ČR a navrhnout systém služeb pro jejich uživatele. Do studie nyní po samotných uživatelích zapojuje i odborníky z oblasti pomáhajících profesí, psychology a další profesionály, kteří se s uživateli těchto látek ve své praxi setkávají. V České republice užívají psychedelika a konopí statisíce lidí ročně, specializovaná péče je přitom dostupná pouze zlomku z nich." ... „Naším cílem v další fázi projektu je oslovit odborníky z řad pracovníků pomáhajících profesí, včetně těch, kteří se péči o uživatele psychedelik a konopí již věnují."

Výzkumný tým NUDZ tímto vyzývá odborníky z řad pracovníků pomáhajících profesí, aby se zapojili do anonymního dotazníkového průzkumu

Sběr dat probíhá až do konce března 2020 na adrese www.psychedelickyvyzkum.cz. Na stejném místě mohou lidé, kteří někdy užili psychedelickou látku či konopí, do konce února vyplnit i dotazník mapující jejich zkušenosti či potřeby.

Výzkum je spolufinancován se státní podporou Technologické agentury ČR v rámci Programu Zéta, jako součást projektu TJ02000156 Aplikace výzkumných metod při tvorbě návrhu systému služeb pro uživatele psychedelik.

Plné znění tiskové zprávy a leták s výzvou ke spolupráci jsou připojeny.

 


Souhrnnou zprávu o závislostech v České republice 2021 najdete na úvodní stránce.
Všechny výroční zprávy od r. 2002 jsou pod záložkou Odborné publikace a časopis ve složce: VÝROČNÍ ZPRÁVY 
Souhrnná zpráva o závislostech 2022 se připravuje.