Nepřehlédněte: Doporučení k poskytování adiktologických služeb v souvislosti s COVID-19

, rubrika Novinky

Odbor protidrogové politiky Úřadu vlády ČR na základě usnesení Rady vlády pro koordinaci protidrogové politiky č. 04/0620 ze dne 25. 6. 2020 zveřejnil Doporučení k poskytování adiktologických služeb v souvislosti s COVID-19.

Účelem Doporučení k poskytování adiktologických služeb v souvislosti s COVID-19 je připravit a metodicky usměrnit činnost adiktologických služeb tak, aby byly poskytovány bezpečně a efektivně i během epidemie COVID-19. Dokument Doporučení k poskytování adiktologických služeb v souvislosti s COVID-19  je zveřejněn jako příloha stejnojmeného článku v sekci Koronavirus v novinkách na tomto webu.