Národní výzkum užívání tabáku a alkoholu v České republice 2020

, rubrika Novinky

Zpráva zveřejněná 1. 6. 2021 Státním zdravotním ústavem přináší informace z výzkumu provedeného na reprezentativním vzorku dospělé populace (věk 15+).

Na stránkách Státního zdravotního ústavu (SZÚ) najdete pod titulkem Národní výzkum užívání tabáku a alkoholu v České republice 2020 souhrny výsledků týkajících se alkoholu a tabáku, a dále tiskovou zprávu a plné znění výzkumné zprávy NAUTA 2020 ke stažení ve formátu PDF.

Výzkumná zpráva Národní výzkum užívání tabáku a alkoholu v České republice 2020 [NAUTA] byla vydána jako knižní publikace. Autoři: Ladislav Csémy, Zuzana Dvořáková, Alena Fialová, Miloslav Kodl, Marek Malý, Miroslava Skývová. ISBN: 978‐80‐7071‐405‐8.