Národní seminář Substituce pro uživatele metamfetaminu 2018 (výstupy)

, rubrika Aktuality

V březnu 2018 se konal národní seminář k tématu Substituce pro uživatele metamfetaminu – dobrá praxe ze zahraničí. 

V rámci národního semináře zazněly příspěvky ohledně spolupráce a terapie uživatelů metamfetaminu a substituční léčby závislosti na metamfetaminu.

Na semináři vystoupili, kromě národního koordinátora pro protidrogovou politiku Jindřicha Vobořila, také odborníci ze zahraničí: Richard Pates, klinický psycholog z Velké Británie a Hans-Tilmann Kinkel, lékař v závislostní medicíně v Berlíně a poradce v práci s klienty ohroženými závislostí v Bělorusku a Gruzii.

Ze zdravotních důvodů byl ze semináře omluven Russel Newcombe, jehož přednášku odprezentoval MUDr. Viktor Mravčík z Národního monitorovacího střediska pro drogy a závislosti. Kolegy doplnili také odborníci z Kliniky adiktologie 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy Jakub Minařík a Roman Gabrhelík.

Národní seminář se zaměřil na témata:

  • užívání metamfetaminu a léčba závislosti v České republice
  • aktuality v substituční léčbě u uživatelů amfetaminu ve Velké Británii 
  • zkušenost s předepisováním dexamfetaminu pro uživatele závislé na amfetaminu  
  • kazuistika pacienta se závislostí na metamfetaminu v Berlíně 
  • doporučená dobrá praxe pro substituci: pozitivní a negativní aspekty

 

V průběhu semináře proběhla tisková konference na téma Substituce metamfetaminu a závěrečná odborná diskuze na téma Doporučená dobrá praxe pro substituci: pozitivní a negativní aspekty.

Prohlédněte si fotoreportáž ze semináře.