Národní konference Hazardní hraní v ČR 2017 (výstupy)

, rubrika Aktuality

V říjnu 2017 se konala národní konference Hazardní hraní v České republice v roce 2017. Výstupy z konference jsou přístupné veřejnosti.

V rámci národní konference zazněly příspěvky o sociálních, zdravotních a ekonomických dopadech hazardního hraní v ČR. Národní koordinátor pro protidrogovou politiku Jindřich Vobořil prezentoval negativní sociální dopady hazardního hraní a návrhy opatření. Na konferenci vystoupili, mimo předních odborníků v oboru adiktologie, také náměstek ministra financí Ondřej Závodský a náměstek pro řízení sekce Legislativní rady vlády ÚV ČR Jan Kněžínek.

Národní konference se podrobněji zaměřila na témata:

 • nový zákonný rámec regulující hazardní hry aktuální 
 • výsledky Výroční zprávy o hazardním hraní za rok 2016 
 • online hazard dětí a mladistvých 
 • účinnost regulativních opatření 
 • analýza a prevence korupčních rizik v oblasti hazardních her 
 • vyhodnocení dopadu regulace hazardu (případová studie města Brno)

 

Průběh konference:

I. Politika v oblasti hazardního hraní

V tomto bloku vystoupil vedoucí Národního monitorovacího střediska pro drogy a závislosti Viktor Mravčík, který představil aktuální situaci v oblasti hazardu v roce 2017. Národní protidrogový koordinátor Jindřich Vobořil poté shrnul zaváděná opatření v oblasti hazardního hraní.

Náměstek ministra financí Ondřej Závodský popsal nový zákonný rámec regulující hazardní hry a jeho účinnost v praxi. Blok uzavřel Jan Kněžínek, náměstek pro řízení sekce Legislativní rady vlády ČR, s tématem analýza korupčních rizik v oblasti hazardních her a jejich prevence. 

II. Prevence a léčba 

V bloku PREVENCE a LÉČBA vystoupil behaviorální ekonom Lukáš Tóth a představil experimentální ověření vybraných opatření pro zodpovědné hraní. Praktický pohled na problematiku hazardního hraní přinesla Kateřina Škařupová, výzkumná pracovnice z Institutu výzkumu dětí, mládeže a rodiny (FSS MUNI), která vyhodnotila dopad regulace hazardu v rámci případové studie města Brna.

Blok uzavřel Marcel Ambrož, vedoucí Gambling ambulance SANANIM s tématem Jak se nám pracuje s chronickými lháři a vyzyvateli.  

III. PANELOVÁ DISKUZE

V odpoledním bloku proběhla veřejná panelová diskuze na téma Pomůže nová regulace omezit negativní dopady hazardního hraní? 


V rámci diskuze vystoupili:

 •  Ondřej Závodský, náměstek ministra financí ČR
 • Viktor Mravčík, vedoucí Národního monitorovacího střediska pro drogy a závislosti
 • Lukáš Carlos Hrubý, odborný ředitel Společnosti Podané ruce
 • Ivo Tajšl, ředitel divize hry a provoz SAZKA
 • Marek Herman, výkonný ředitel Asociace provozovatelů kurzových sázek

 

Více o konferenci a materiály z ní naleznete na stránkách rvkpp.vlada.cz.


Kontakt: 
MgA. Renata Hladná 
Odbor protidrogové politiky ÚV 
hladna.renata@vlada.cz
+420 728 302 397


TOPlist