" />

Ministr zdravotnictví Spolkové republiky Německo Karl Lauterbach představil klíčové body klíčových bodech pro řízený prodej konopí dospělým k rekreačním účelům

, rubrika Novinky

Dokument "Kontrollierte Abgabe von Cannabis: Eckpunktepapier der Bundesregierung liegt vor", je ke stažení webu Ministerstva zdravotnictví Spolkové republiky Německo (SRN) je zatím dostupný v němčině. Zpráva obsahuje i videozáznam tiskové konference po jednání vlády, která návrh schválila. 

Zpráva Kontrollierte Abgabe von Cannabis: Eckpunktepapier der Bundesregierung liegt vor z 26. 10. 2022, zveřejněná na webu Ministerstva zdravotnictí Spolkové republiky Německo obsahuje informaci o nejdůležitějších bodech připravované právní úpravy, stručně nastiňuje další postup a video záznam tiskové konference po jednání vlády, která návrh schválila (51:36 minut, v němčině).

Ze zprávy je dostupné plné znění dokumentu Eckpunktepapier der Bundesregierung zur Einführung einer kontrollierten Abgabe von Cannabis an Erwachsene zu Genusszwecken - stáhnout PDF, 48 KB.