Learn_Addiction, evropský e-learning v oblasti závislostí

, rubrika Novinky

Learn_Addiction je evropský projekt, v jehož rámci se připravuje e-learning pro odborníky v oblasti závislostí. 

Learn_Addiction má být k dispozici od října 2021 v sedmi jazycích; jedním z nich je čeština. Dalšími jazyky projektu jsou angličtina, španělština, slovinština, portugalština, francouzština, a rumunština. Za ČR se na vývoji Learn_Addiction podílí SANANIM, z.ú.

Průběžné informace o Learn_Addiction najdete na stránce learnaddiction.eu Na této stránce by po dokončení vývoje měl být i vlastní e-learning. Citujeme z tiskové zprávy vydané při zahájení projektu v listopadu 2019:

"Záměrem dvouletého projektu (listopad 2019 až říjen 2021) je reagovat na potřeby adiktologických služeb a podpořit vzdělávání odborníků působících v oblasti závislostí v celé EU. Projekt si klade za cíl vyvinout první mnohojazyčnou e-learningovou platformu, která bude dostupná odborníkům v oblasti závislostí. Tato platforma bude přístupná z počítačů, tabletů i smartphonů a bude zahrnovat následující moduly:

  • Modul 1: Prevence, intervence a léčba nelátkových závislostí. 
  • Modul 2: Prevence, intervence a léčba závislostí v populaci mladých lidí. 
  • Modul 3: Genderová perspektiva prevence, intervence a léčby závislostí. 
  • Modul 4: Evropské standardy kvality drogové prevence."

Souhrnnou zprávu o závislostech v České republice 2021 najdete na úvodní stránce.
Všechny výroční zprávy od r. 2002 jsou pod záložkou Odborné publikace a časopis ve složce: VÝROČNÍ ZPRÁVY 
Souhrnná zpráva o závislostech 2022 se připravuje.