Learn_Addiction, evropský e-learning v oblasti závislostí

, rubrika Novinky

Learn_Addiction je evropský projekt, v jehož rámci se připravuje e-learning pro odborníky v oblasti závislostí. 

Learn_Addiction má být k dispozici od října 2021 v sedmi jazycích; jedním z nich je čeština. Dalšími jazyky projektu jsou angličtina, španělština, slovinština, portugalština, francouzština, a rumunština. Za ČR se na vývoji Learn_Addiction podílí SANANIM, z.ú.

Průběžné informace o Learn_Addiction najdete na stránce learnaddiction.eu Na této stránce by po dokončení vývoje měl být i vlastní e-learning. Citujeme z tiskové zprávy vydané při zahájení projektu v listopadu 2019:

"Záměrem dvouletého projektu (listopad 2019 až říjen 2021) je reagovat na potřeby adiktologických služeb a podpořit vzdělávání odborníků působících v oblasti závislostí v celé EU. Projekt si klade za cíl vyvinout první mnohojazyčnou e-learningovou platformu, která bude dostupná odborníkům v oblasti závislostí. Tato platforma bude přístupná z počítačů, tabletů i smartphonů a bude zahrnovat následující moduly:

  • Modul 1: Prevence, intervence a léčba nelátkových závislostí. 
  • Modul 2: Prevence, intervence a léčba závislostí v populaci mladých lidí. 
  • Modul 3: Genderová perspektiva prevence, intervence a léčby závislostí. 
  • Modul 4: Evropské standardy kvality drogové prevence."

Zdroje ověřených informací k současné situaci s COVID-19 v ČR: vlada.cz,  koronavirus.mzcr.cz a dále zejména mpsv.cz a mvcr.cz. Na stránce koronavirus.mzcr.cz je možno využít i chat s virtuální sestrou Anežkou. Celostátní telefonická informační linka v souvislosti s koronavirem: 1212.

Doporučení adiktologickým službám v období karanténních opatření v souvislosti s COVID-19. Další informace najdete v sekci Koronavirus v novinkách. I nadále je v provozu Národní linka pro odvykání 800 350 000; linka odpovídá i na otázky uživatelů drog týkající se onemocnění COVID-19.

 

TOPlist