Informace pro organizace, které mají certifikované adiktologické služby či plánují realizaci místních šetření

, rubrika Novinky

K 31. 12. 2018 byla ukončena smlouva k zajištění procesu certifikací s Národním ústavem pro vzdělávání, o.p.s., resp. Certifikační agentura - CEKAS.

Do doby výběru nové Certifikační agentury je možno podávat žádosti o certifikaci odborné způsobilosti na Úřad vlády České republiky, odbor protidrogové politiky. Podrobnější informaci a formulář žádosti najdete na stránce Rady vlády protidrogové politiky.


Souhrnnou zprávu o závislostech v České republice 2021 najdete na úvodní stránce.
Všechny výroční zprávy od r. 2002 jsou pod záložkou Odborné publikace a časopis ve složce: VÝROČNÍ ZPRÁVY 
Souhrnná zpráva o závislostech 2022 se připravuje.