Informace pro organizace, které mají certifikované adiktologické služby či plánují realizaci místních šetření

, rubrika Novinky

K 31. 12. 2018 byla ukončena smlouva k zajištění procesu certifikací s Národním ústavem pro vzdělávání, o.p.s., resp. Certifikační agentura - CEKAS.

Do doby výběru nové Certifikační agentury je možno podávat žádosti o certifikaci odborné způsobilosti na Úřad vlády České republiky, odbor protidrogové politiky. Podrobnější informaci a formulář žádosti najdete na stránce Rady vlády protidrogové politiky.


Zdroje ověřených informací k současné situaci s COVID-19 v ČR: vlada.cz,  koronavirus.mzcr.cz a dále zejména mpsv.cz a mvcr.cz. Na stránce koronavirus.mzcr.cz je možno využít i chat s virtuální sestrou Anežkou. Celostátní telefonická informační linka v souvislosti s koronavirem: 1212.

Doporučení adiktologickým službám v období karanténních opatření v souvislosti s COVID-19. Další informace najdete v sekci Koronavirus v novinkách. I nadále je v provozu Národní linka pro odvykání 800 350 000; linka odpovídá i na otázky uživatelů drog týkající se onemocnění COVID-19.

 

TOPlist