" />

Healthy Nightlife Toolbox (Bezpečnější noční život)

, rubrika Aktuality

Stránky "The Healthy Nightlife Toolbox" (HNT) jsou určeny pro šíření informací o intervencích (opatřeních) směřujících ke snížení rizika spojeného s užíváním alkohholu a (nelegálních) drog v prostřední noční zábavy, a zavádění těchto opatření do praxe. 

Stránky "The Healthy Nightlife Toolbox" (HNT; pouze v angličtině) provozuje od ledna 2017 Evropské monitorovací centrum pro drogy a drogovou závislost. Původně vznikly v rámci mezinárodní spolupráce několika institucí v rámci projektu podpořeného Evropskou unií.

Opatření a projekty, v jejichž rámci byla tato opatření zaváděna jsou pod odkazem Interventions. Informace obsahuje kromě názvu projektu, země a roku i grafickými symboly vyjádřenou oblast, které se projekt týkal a jeho hodnocení (rating; hvězdičky) a přínosu (+, ? neutral, příp. -). Po kliknutí na název projektu se otevře karta s kontaktními informacemi a odkazem na webovou stránku projektu. Pro vyhledávání jsou k dispozici filtry.

Stránky obsahují i odkazy na literaturu a další informace.

 

 


Prosíme, zúčastněte se Evropské on-line studie o drogách (dotazník je v češtině). 

Informace o studii jsou v rubrice Studie EWSD a další informace na facebookové stránce vyzkumdrogyinfo

 

TOPlist