Healthy Nightlife Toolbox (Bezpečnější noční život)

, rubrika Novinky

Stránky "The Healthy Nightlife Toolbox" (HNT) jsou určeny pro šíření informací o intervencích (opatřeních) směřujících ke snížení rizika spojeného s užíváním alkohholu a (nelegálních) drog v prostřední noční zábavy, a zavádění těchto opatření do praxe. 

Stránky "The Healthy Nightlife Toolbox" (HNT; pouze v angličtině) provozuje od ledna 2017 Evropské monitorovací centrum pro drogy a drogovou závislost. Původně vznikly v rámci mezinárodní spolupráce několika institucí v rámci projektu podpořeného Evropskou unií.

Opatření a projekty, v jejichž rámci byla tato opatření zaváděna jsou pod odkazem Interventions. Informace obsahuje kromě názvu projektu, země a roku i grafickými symboly vyjádřenou oblast, které se projekt týkal a jeho hodnocení (rating; hvězdičky) a přínosu (+, ? neutral, příp. -). Po kliknutí na název projektu se otevře karta s kontaktními informacemi a odkazem na webovou stránku projektu. Pro vyhledávání jsou k dispozici filtry.

Stránky obsahují i odkazy na literaturu a další informace.

 

 


Doporučení adiktologickým službám v období karanténních opatření v souvislosti s COVID-19 a další informace najdete v sekci Koronavirus v novinkách

Informační centrum OSN v Praze zveřejnilo stránku COVID-19/WHO v češtině.

STUDIE ADI-COVID-19: dokumenty ke studii, včetně odpovědí na často kladené otázky, najdete v sekci O nás - Výzkumy ... Poslední aktualizace FAQ: 8. 6. 2020 v 8:25 h. (FAQ rozeslané mailem 7. 6.) a poslední aktualizace dotazníků 7. 7. 2020 ve 12:50 hod.

 

TOPlist