Drogová problematika dětí a mladistvých - jedno z témat v Sešitech sociální práce

, rubrika Novinky

V rámci projektu Buďme profi! zaměřeného na profesionalizaci sociální práce, bylo vydáno 8 čísel Sešitů sociální práce. Číslo 8 má titul Drogová problematika dětí a mladistvých.

Sešity sociální práce  (SSP) jsou jedním z výstupů projektu „Systémová podpora profesionálního výkonu sociální práce II“. Sešit č. 8/2020 (/sesit_socialni_prace_8_a_drogova_problematika_deti_a_mladistvich.pdf; 488 kB) představuje problematiku drogové závislosti dětí a mladistvých z pohledu pěti odborníků:

  • Kristina Pernicová,  primární prevence ve školách; 
  • Lukáš Mejsnar, pracovník odboru sociálních věcí městské části; 
  • Radek Skřivan, koordinátor probačního programu; 
  • Světlana Kroftová, lékařka Dětského a dorostového detoxikačního centra;
  • Radek Talpa, ošetřovatel a vychovatel v Dětském a dorostovém detoxikačním centru.

O projektu

Podrobné informace a výstupy z projektu najdete na stránce BUĎME PROFI! Z této stránky přebíráme základní informace:

Projekt CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_017/0003751 je je financován z Operačního programu Zaměstnanost Evropského sociálního fondu v rámci Operačního programu Zaměstnanost a ze státního rozpočtu ČR. 

Cílem projektu Systémová podpora profesionálního výkonu sociální práce II je zvyšování kompetencí sociálních pracovníků a podpora pozitivního mediálního obrazu profese sociální práce. Projekt reaguje na aktuální sociální témata a šíří příklady dobré praxe v oboru sociální práce. Aktivity projektu jsou primárně směřovány k sociálním pracovníkům aktivně vykonávajícím činnosti sociální práce na území ČR v souladu s ustanovením §109 a §110 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů a nepřímo široké veřejnosti.


TOPlist