Dotační řízení 2022

, rubrika Novinky

Na stránkách Rady vlády pro koordinaci protidrogové politiky (RVKPP) byla zveřejněna Výzva k podání žádosti o poskytnutí neinvestiční dotace v rámci programu „Protidrogová politika“ z rozpočtové kapitoly Úřadu vlády ČR.

Uzávěrka lhůty pro zpracování a odeslání žádostí: 31. říjen 2021.

Výzvu k podání žádosti o poskytnutí neinvestiční dotace v rámci programu „Protidrogová politika“ z rozpočtové kapitoly Úřadu vlády ČR a další informace najdete na stránkách RVKPP v sekci Dotace - 2022.

Aplikace pro vyplnění žádostí je dostupná na webových stránkách dotace-protidrogovapolitika.cz