Dotace MK ČR – Podpora rozvoje zájmových kulturních – mimouměleckých aktivit

, rubrika Novinky

Ministerstvo kultury vyhlásilo dotační program na rok 2022, v jehož rámci mohou být podpořeny i projekty primární prevence zaměřené na problematiku závislostí.

Výzva MK ČR – Podpora rozvoje zájmových kulturních – mimouměleckých aktivit má uzávěrku 24. září 2021.

Typy podporovaných projektů

  • Vzdělávání dětí, mládeže i dospělých prostřednictvím kulturních aktivit. 
  • Rozvoj nových a inspirativních metod a forem mimoškolního vzdělávání. Projekty zaměřené na celoživotní vzdělávání. 
  • Komponované kulturně-vzdělávací aktivity, zvláště s tématikou etiky (především se zaměřením na děti a mládež), příprava k partnerských vztahům a rodinnému životu, prevence proti alkoholismu, toxikománii, kouření, gamblerství, mobbingu, ortorexii, závislosti na elektronických hrách, kyberšikaně, groomingu, HIV/AIDSprimární prevence
  • Kulturně-vzdělávací aktivity pro nezaměstnané a rizikové skupiny obyvatel.

Neinvestiční dotace se může poskytnout do výše 70 % neinvestičních nákladů kalkulovaných v rozpočtu (podle možností rozpočtu MK a významu projektu). V tomto dotačním titulu není přesně stanovena maximální částka. 

Dokumenty pro žadatele o dotaci: Vyhlašovací podmínky a Popis projektu

Zájemci o dotaci si mohou stáhnout Vyhlašovací podmínky a Popis projektu na stránce Granty a dotace Ministerstva kultury, Vyhlášení výběrových dotačních řízení na rok 2022 - Podpora rozvoje zájmových kulturních – mimouměleckých aktivit

Kontakt pro bližší informace: http://www.dotacni.info/kontakty/