Doporučení pro používání ochranných osobních prostředků v adiktologických službách

, rubrika Novinky

1. 4. 2020: Doporučení pro pracovníky, kteří přicházejí do bezprostředního kontaktu s klienty.

U pracovníků, kteří přicházejí do bezprostředního kontaktu s klienty, zejména pokud je průtok klientů značný, se doporučuje používat následující ochranné prostředky:

 

  • Respirátor, případně roušku, není-li respirátor k dispozici.
  • Obličejový štít nebo uzavřené ochranné brýle. 
  • Jednorázové rukavice, které případně měníte po každém přímém fyzickém kontaktu s klientem, je-li to provozně vhodné. 
  • Pracovní oděv (tj. oděv používaný jen při výkonu práce) pokrývající celé tělo (plášť s dlouhými rukávy, kalhoty s dlouhými nohavicemi, plné pracovní boty). Není-li k dispozici pracovní oděv (např. lékařský plášť, lékařské kalhoty), použijte jako pracovní oděv vhodné civilní oblečení, jako jsou džíny, mikina s dlouhým rukávem apod.  
  • V případě vysoké pravděpodobnosti infekce u klienta použijte igelitový ochranný oděv (např. pláštěnku).  
  • Po výkonu/práci jednorázové pomůcky zlikvidujte, pomůcky na opakované použití desinfikujte nebo vyperte na 90 st. C. 

Nezdráhejte se chránit. Pravděpodobnost kontaktu s osobou infikovanou COVID-19 je vysoká a ještě poroste. Používáním ochranných pomůcek:

  • Chráníte před nákazou sebe a své blízké. 
  • Snížíte riziko, že v případě nákazy a nařízené karantény budete Vy a celý váš tým mimo pracovní proces. Chráníte před nákazou klienty služeb. 

V průběhu směny provádějte průběžně desinfekci klik a povrchů, zejména těch, které přišly do kontaktu s klienty nebo jejich osobními věcmi. Po každém využití dezinfikujte také prostor, kde je prováděn hygienický servis.

V průběhu směny rovněž pravidelně provádějte mytí rukou mýdlem a desinfekci rukou. Používáte-li latexové či jiné ochranné rukavice a neměníte-li je po každém kontaktu s klientem, pak provádějte desinfekci i rukou v rukavicích. O desinfekci rukou při vstupu do služby žádejte i klienty.

Odbor protidrogové politiky Úřadu vlády České republiky

31.03.2020