Certifikační řád

, rubrika Novinky

Sekretariát Rady vlády pro koordinaci protidrogové politiky zveřejnil nový Certifikační řád.

Nový Certifikační řád - plným názvem Pravidla systému certifikace odborné způsobilosti adiktologických služeb pro osoby závislé nebo závislostí ohrožené a jejich blízké - nahrazuje dosavadní Certifikační řád pro hodnocení odborné způsobilosti služeb pro uživatele omamných a psychotropních látek.

Přehled důležitých změn v pravidlech certifikačního procesu a plné znění platného Certifikačního řádu je zveřejno na stránce Rady vlády pro koordinaci protidrogové politiky.


I nadále prosíme odborníky o spolupráci v rámci systému včasného varování před novými drogami - NOVÉ DROGY - JAK POSTUPOVAT

Celonárodní studie mapující fenomén užívání psychedelických látek a konopí v ČR (tzv. národní psychedelický výzkum) probíhá na stránce psychedelickyvyzkum.cz

TOPlist