Certifikační řád

, rubrika Novinky

Sekretariát Rady vlády pro koordinaci protidrogové politiky zveřejnil nový Certifikační řád.

Nový Certifikační řád - plným názvem Pravidla systému certifikace odborné způsobilosti adiktologických služeb pro osoby závislé nebo závislostí ohrožené a jejich blízké - nahrazuje dosavadní Certifikační řád pro hodnocení odborné způsobilosti služeb pro uživatele omamných a psychotropních látek.

Přehled důležitých změn v pravidlech certifikačního procesu a plné znění platného Certifikačního řádu je zveřejno na stránce Rady vlády pro koordinaci protidrogové politiky.


Souhrnnou zprávu o závislostech v České republice 2021 najdete na úvodní stránce.
Všechny výroční zprávy od r. 2002 jsou pod záložkou Odborné publikace a časopis ve složce: VÝROČNÍ ZPRÁVY 
Souhrnná zpráva o závislostech 2022 se připravuje.