Osoby se závislostními poruchami mají při epidemii COVID-19 specifické potřeby – pomoci může Mapa pomoci na drogy-info.cz

, rubrika Blog

Specifika osob, které užívají intenzivně návykové látky nebo které trpí závislostí na návykových látkách nebo tzv. nelátkovými závislostmi - v souvislosti s COVID-19.

V současné situaci karanténních a dalších protiepidemických opatření namířených proti COVID-19 je potřeba si uvědomit specifika osob, které užívají intenzivně návykové látky nebo které trpí závislostí na návykových látkách nebo tzv. nelátkovými závislostmi.

Vyskytuje se u nich ve zvýšené míře řada faktorů, které omezují jejich možnosti a schopnost dodržovat protiepidemická opatření. Mezi ně patří:

 • Mohou trpět abstinenčními příznaky.
 • Mohou být zmatení, neklidní, úzkostní, paranoidní.
 • Mohou vlivem aktuální neklidné situace dekompenzovat či relabovat.
 • Mohou být ve stavu akutní intoxikace, která se např. u uživatelů opioidů projevuje útlumem dechu.
 • Často se u nich projevuje zvýšená psychická i somatická komorbidita.
 • Často nemají domov ani stálé bydlení, tudíž u nich nelze uplatnit standardní domácí karanténu.
 • Osoby, kterým byla nařízena domácí karanténa a které jsou pacienty substituční léčby, mohou mít problém s přístupem k substitučnímu přípravku, neboť velmi často je substituční léčba uskutečňována formou denního výdeje nebo výdeje na několik málo dní.
 • Jsou často i jinak socioekonomicky znevýhodněni, bez rodinné podpory, bez finančních prostředků.
 • Často nemají v pořádku osobní doklady.
 • Mohou být ve standardních službách stigmatizováni a diskriminováni.
 • Často nedůvěřují systému a nejsou důslední v jednání s institucemi a úřady, např. nemusí být schopni dostavit se k nařízenému vyšetření apod.

Proto by osobám, které mají závislostní poruchu, měla být věnována zvláštní pozornost a adekvátní specializovaná péče.

Adekvátní adiktologickou pomoc je možno hledat v Mapě pomoci na webu drogy-info.cz, který provozuje Národní monitorovací středisko pro drogy a závislosti, které je součástí odboru protidrogové politiky Úřadu vlády ČR.

Nadále je i v době epidemie COVID-19 v provozu Národní linka pro odvykání 800 350 000. Odpovídá i na otázky uživatelů návykových látek a závislých týkající se onemocnění COVID-19. Je možno se na ni obracet i s žádostí o nalezení vhodné adiktologické služby.