Doporučení k poskytování adiktologických služeb v souvislosti s COVID-19

, rubrika Novinky

17. 9. 2020: Odbor protidrogové politiky Úřadu vlády ČR na základě usnesení Rady vlády pro koordinaci protidrogové politiky č. 04/0620 ze dne 25. 6. 2020 zveřejňuje Doporučení k poskytování adiktologických služeb v souvislosti s COVID-19.

Dokument Doporučení k poskytování adiktologických služeb v souvislosti s COVID-19 obsahuje pokyny a doporučení k činnosti adiktologických služeb v souvislosti s výskytem a šířením tzv. nového koronaviru (SARS-CoV-2), který způsobuje onemocnění COVID-19.

Zabývá se otázkou poskytování adiktologických služeb v režimu zvýšených protiepidemických opatření, i jednotlivými protiepidemickými opatřeními realizovanými v kontextu poskytování adiktologických služeb. Jeho účelem je připravit a metodicky usměrnit činnost adiktologických služeb tak, aby byly poskytovány bezpečně a efektivně i během epidemie COVID-19. 

Doporučení uvedená v tomto dokumentu v žádném případě nenahrazují předpisy a mimořádná opatření orgánů státní správy nebo samosprávy.