Ukraine: EU Member States will need to prepare for possible increases in drug service demand

, rubrika EMCDDA news

(18.07.2022) Since the Russian invasion of Ukraine on 24 February 2022, neighbouring EU countries have ensured a rapid humanitarian response, providing urgent support to meet the health and social needs of those fleeing the country. In a new briefing out today, the EMCDDA looks at how these countries are responding to the needs of displaced persons who use drugs (PWUD) and how they can be better prepared for the future. 18.07.2022 

Stránky vlády ČR přechází od 30. 11. 2023 na doménu vlada.gov.cz. Na novou doménu se přesouvá i stránka Rady vlády pro koordinaci politiky v oblasti závislostí. Do konce prosince je v plánu převést na novou doménu i e-mailové adresy Úřadu vlády. Více informací: vlada.gov.cz