Zpráva UNODC ukazuje, jak COVID-19 mění trasy nelegálních toků drog

, rubrika Blog

Zpráva COVID-19 and the drug supply chain: from production and trafficking to use byla vydána v květnu 2020.

UNODC (Úřad pro drogy a kriminalitu OSN) zveřejnil výzkumnou zprávu COVID-19 and the drug supply chain: from production and trafficking to use (COVID-19 a drogový dodavatelský řetězec: od výroby a obchodování až po užívání). Publikace v PDF je ke stažení u tiskové zprávy COVID-19 is changing the route of illicit drug flows, says UNODC report (COVID-19 mění cestu nelegálních toků drog, uvádí zpráva UNODC), vydané 7. května 2020.