Závislosti - téma v časopise Statistika&my 04/2022

, rubrika Blog

Měsíčník Českého statistického úřadu Statistika&my věnoval v čísle 04/2022 začnou část svého obsahu tématu závislostí. Celý časopis je možno si přečíst v PDF, které je ke stažení ze stránek statistikaamy.cz.

Statistika&my, obsah tématu NA ČEM ČEŠI UJÍŽDĚJÍ:

Téma je doplněno rozhovorem  s národním protidrogovým koordinátorem Jindřichem Vobořilem: Primárním problémem není závislost (str. 36).

Krátké komentáře k situaci poskytli Pavla Chomynová (vedoucí Národního monitorovacího střediska pro drogy a závislosti), Eva Králíková (předsedkyně Společnosti pro léčbu závislosti na tabáku), Barbora Orlíková (Centrum epidemiologického výzkumu závislostí, Národní ústav duševního zdraví), Monika HOffmann (adiktoložka), František Trantina (předseda pacientského sdružení Recovery) a Martin Svoboda (Česká asociace adiktologů).

Časopis je možno si otevřít ze stránek Statistika&My statistikaamy.cz

Poznámka: Pouze některé ze článků v Tématu byla k 25. 4. 2022 dostupná i na webu statistikaamy.cz

[Zdroj: Statistika&My, měsíčník Českého statistického úřadu  04/2022, ročník 12, www.statistikaamy.cz]


Souhrnnou zprávu o závislostech v České republice 2021 najdete na homepage. Všechny výroční zprávy od r. 2002 jsou pod záložkou Odborné publikace a časopis ve složce: VÝROČNÍ ZPRÁVY Souhrnná zpráva o závislostech 2022 se připravuje.

SUCHEJ ÚNOR 2023 "Nepít je umění" #nepitjeumeni #suchejunor