Výběr látky pro substituční léčbu závislosti na opioidech z pohledu uživatelů

, rubrika Blog

Novozélandská studie zkoumala způsob rozhodování pacientů při volbě substituční léčby závislosti na opioidech. Které faktory hrají roli a jak pacienti vnímají rozdíly mezi dvěma nejčastěji využívanými látkami – metadonem a buprenorfinem?

Informaci o studii a výsledná zjištění přinesl server proLekare.cz. Uvádí mimo jiné:

"Kvalitativního výzkumu se zúčastnilo 7 pacientů (5 mužů a 2 ženy) ve věku od 25 do 65 let: pět z nich přešlo z metadonu na kombinaci BUP/NX, jeden začal na BUP/NX a jeden přecházel na metadon.

Všichni účastníci se v rámci rozhovorů shodli na tom, že podstupovat substituční léčbu s sebou přináší určité stigma, zároveň však zmiňovali, že buprenorfin je vnímán méně negativně. Účinky metadonu vnímají jako podobné ostatním opioidům.

Na užívání BUP/NX musí být podle nich člověk „připraven“. Všech 7 účastníků zmínilo sedativní působení metadonu a účastníci popisovali jeho častější zneužívání."

Jedná se o tuto studii: Bishop B., Gilmour J., Deering D. Readiness and recovery: transferring between methadone and buprenorphine/naloxone for the treatment of opioid use disorder. Int J Ment Health Nurs 2018 Jul 18, doi: 10.1111/inm.12523 [Epub ahead of print].