Veřejné konzultace k hodnocení Strategie a Akčního plánu EU

, rubrika Blog

Veřejné hodnocení Protidrogové strategie a akčního plánu Evropské unie probíhá prostřednictvím internetové stránky Evropské komise (ec.europa.eu). Dotazník je k dispozici ve všech jazycích EU, tedy i v češtině.

Dotazník v rámci veřejných konzultací k hodnocení Strategie a Akčního plánu EU bude k dispozici do 4. února 2020. Členské státy EU by v této souvislosti měly:

  • (a) posoudit efektivitu, relevanci a soudržnost opatření prováděných na základě Strategie a Akčního plánu, jakož i dosaženou přidanou hodnotu pro EU
  • (b) navrhnout doporučení s ohledem na jakékoli nové a vznikající výzvy v oblasti drog na vnitrostátní, evropské a mezinárodní úrovni, které by měly být součástí strategických dokumentů po roce 2020.

Úvodní stránka dotazníku v češtině: https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/EUDrugsStrategy-Evaluation?language=cs

Pro vyplnění a odeslání odpovědí je nutné vytvořit si přihlašovací účet, k čemuž budete vyzváni po otevření stránky (EU login). Po přihlášení se dotazník automaticky otevře v angličtině, jazyk změníte po kliknut na ikonku "EN".

 

 


Doporučení adiktologickým službám v období karanténních opatření v souvislosti s COVID-19 a další informace najdete v sekci Koronavirus v novinkách

Informační centrum OSN v Praze zveřejnilo stránku COVID-19/WHO v češtině.

STUDIE ADI-COVID-19: dokumenty ke studii, včetně odpovědí na často kladené otázky, najdete v sekci O nás - Výzkumy ... Poslední aktualizace FAQ: 8. 6. 2020 v 8:25 h. (FAQ rozeslané mailem 7. 6.) a poslední aktualizace dotazníků 7. 7. 2020 ve 12:50 hod.

 

TOPlist