" />

Válka proti drogám je příčinou mnoha problémů

, rubrika Blog

Nezisková organizace LAW ENFORCEMENT ACTION PARTNERSHIP zveřejnila přehled problémů, které jsou podle ní zapříčiněny "válkou proti drogám".

LAW ENFORCEMENT ACTION PARTNERSHIP (LEAP) sdružuje profesionály v oblasti vymáhání práva, kteří jsou přesvědčení, že užívání drog dospělými osobami je problémem veřejného zdraví, a nikoliv záležitostí vymáhání práva. Upozorňuje, že užívání (zneužívání) drog a násilí bují i při zákazu užívání drog, podobně jako tomu bylo kdysi během prohibice alkoholu.

Působnost LEAP je soustředěna do několika hlavních oblastí, a v každé z nich najdete množství informací i navrhovaná řešení:

  • Police-Community Relations (vztahy policie s komunitou/veřejností)
  • Incarceration (vězeňství)
  • Harm Reduction (snižování škod)
  • Drug Policy (protidrogová politika)
  • Global Issues (globální problémy a témata)

Na stránce Drug Policy najdete také grafické zobrazení problémů v oblasti protidrogové politiky v podobě stromu, kde z kořenů (válka proti drogám) vyrůstají větve s pojmenováním jednotlivých problémů. 

V blogu Just Solutions pak najdete další řešení, která LEAP navrhuje.