Válka proti drogám je příčinou mnoha problémů

, rubrika Blog

Nezisková organizace LAW ENFORCEMENT ACTION PARTNERSHIP zveřejnila přehled problémů, které jsou podle ní zapříčiněny "válkou proti drogám".

LAW ENFORCEMENT ACTION PARTNERSHIP (LEAP) sdružuje profesionály v oblasti vymáhání práva, kteří jsou přesvědčení, že užívání drog dospělými osobami je problémem veřejného zdraví, a nikoliv záležitostí vymáhání práva. Upozorňuje, že užívání (zneužívání) drog a násilí bují i při zákazu užívání drog, podobně jako tomu bylo kdysi během prohibice alkoholu.

Působnost LEAP je soustředěna do několika hlavních oblastí, a v každé z nich najdete množství informací i navrhovaná řešení:

  • Police-Community Relations (vztahy policie s komunitou/veřejností)
  • Incarceration (vězeňství)
  • Harm Reduction (snižování škod)
  • Drug Policy (protidrogová politika)
  • Global Issues (globální problémy a témata)

Na stránce Drug Policy najdete také grafické zobrazení problémů v oblasti protidrogové politiky v podobě stromu, kde z kořenů (válka proti drogám) vyrůstají větve s pojmenováním jednotlivých problémů. 

V blogu Just Solutions pak najdete další řešení, která LEAP navrhuje.


Zdroje ověřených informací k současné situaci s COVID-19 v ČR: vlada.cz,  koronavirus.mzcr.cz a dále zejména mpsv.cz a mvcr.cz. Na stránce koronavirus.mzcr.cz je možno využít i chat s virtuální sestrou Anežkou. Celostátní telefonická informační linka v souvislosti s koronavirem: 1212.

Doporučení adiktologickým službám v období karanténních opatření v souvislosti s COVID-19. Další informace najdete v sekci Koronavirus v novinkách. I nadále je v provozu Národní linka pro odvykání 800 350 000; linka odpovídá i na otázky uživatelů drog týkající se onemocnění COVID-19.

 

TOPlist