Užívání návykových látek a návykové chování se během opatření proti covid-19 zvýšilo u intenzivních uživatelů: výsledky online studie v obecné populaci České republiky

, rubrika Blog

Článek zveřejněný v časopise Epidemiologie, mikrobiologie, imunologie č. 2/2021.

Článek shrnuje výsledky online dotazníkové studie provedené v květnu 2020 na souboru 3 000 respondentů ve věku 15 a více let náhodně vybraných z českého internetového panelu pomocí sociálně-demografických kvót.

  • "Respondenti uvádějící nejvyšší frekvenci současného užívání, zejména užívání alkoholu, konopí a sedativ, dále zvýšili svou intenzitu užívání během nouzového stavu průměrně o 5–10 %, zatímco méně intenzivní uživatelé ji snížili. Redukce užívání za nouzového stavu byla o to vyšší, oč nižší byla frekvence současného užívání. Ačkoli stejný vztah byl nalezen také u kuřáků tabáku, pokles intenzity užívání byl pozorován také v nejintenzivnější kategorii, tj. u denních kuřáků. Pokud jde o vliv nouzového stavu na populační úrovni, výsledky naznačují mírný nárůst celkové konzumace alkoholu a sedativ a výrazné zvýšení hraní digitálních her a užívání sociálních médií. Naopak došlo k výraznému celkovému snížení spotřeby tabáku a online hazardních her (zřejmě kvůli zákazu sportovních soutěží) a mírnému snížení spotřeby konopí a jiných nelegálních drog."

 

[Užívání návykových látek a návykové chování se během opatření proti covid-19 zvýšilo u intenzivních uživatelů: výsledky online studie v obecné populaci České republiky, V. Mravčík; P. Chomynová, Epidemiol. Mikrobiol. Imunol. 70, 2021, č. 2, s. 98-103; prolekare.cz - celý text článku dostupný pro přihlášené uživatele; zobrazeno 27. 9. 2021]


Stránky vlády ČR přechází od 30. 11. 2023 na doménu vlada.gov.cz. Na novou doménu se přesouvá i stránka Rady vlády pro koordinaci politiky v oblasti závislostí. Do konce prosince je v plánu převést na novou doménu i e-mailové adresy Úřadu vlády. Více informací: vlada.gov.cz