Užívání a informovanost o kratomu: dotazníková šetření mezi vysokoškolskými studenty

, rubrika Blog

Článek publikovaný v časopise Adiktologie v preventivní a léčebné praxi č. 3/2021. Uvádí informace ze dvou na sobě nezávislých studií.

V abstraktu článku  Užívání a informovanost o kratomu: dotazníková šetření mezi vysokoškolskými studenty se uvádí, mimo jiné:

"Východiska | Rostlinná droga „kratom" zaznamenává v posledních letech nárůst popularity. Důvodem může být proces globalizace, nabídka na e-shopech i rozptyl účinků, které jsou variabilní podle dávkování.

Cíle | Práce sestává ze dvou na sobě nezávislých studií. Cílem první studie bylo zmapování prevalence užívání kratomu. Hlavním cílem druhé studie bylo zmapování informovanosti a způsobů obstarávání. ...

Závěry | Výzkum ukázal, že pětina až třetina studentů vysokých škol v našich souborech má zkušenost s kratomem, většinou jde o jednorázovou zkušenost nebo o příležitostné užití. Ačkoli šlo o nereprezentativní soubory a míra užívání kratomu tak může být nadhodnocena, je vhodné užívání kratomu sledovat vzhledem k jeho rostoucí oblibě."

Autor | VOSTŘELOVÁ, Z., VAJDLOVÁ, D., VACEK, J., MRAVČÍK, V.

Citace | VOSTŘELOVÁ, Z., VAJDLOVÁ, D., VACEK, J., MRAVČÍK, V. Užívání a informovanost o kratomu: dotazníková šetření mezi vysokoškolskými studenty. Adiktol. prevent. léčeb. praxi. 2021; 4(3), 142-148;
doi: 10.35198/APLP/2021-003-0001.

Plné znění článku je dostupné v časopise Adiktologie v preventivní a léčebné praxi č. 3/2021.