Testování COVID-19 – co bychom měli mít na paměti

, rubrika Blog

Původní český článek publikovaný v Časopisu lékařů českých, 2020-2; dostupný ze stránek proLékaře.cz.

Testování COVID-19 – co bychom měli mít na paměti

Autoři: Zuzana Krátká 1,3; Štěpánka Luxová 1; Karin Malíčková 2; Tomáš Fürst 3,4; Halina Šimková 3,5
Působiště autorů: Imunologická laboratoř GENNET, s. r. o. 1; Klinické centrum ISCARE, a. s. 2; BIN – Centrum pro bayesovskou inferenci 34; Katedra matematické analýzy a aplikací matematiky PřF UP Olomouc 4; Znalecký a expertizní ústav, z. ú., Praha 5
Vyšlo v časopise: Čas. Lék. čes. 2020; 159: 72-77

Souhrn

"Diagnostické postupy používané k průkazu onemocnění COVID-19 zahrnují klinickou anamnézu, PCR test přítomnosti SARS-CoV-2 a průkaz protilátek proti viru. Kombinací těchto metod je možné zjistit séroprevalenci zdravotnických pracovníků na SARS-CoV-2.

Cílem práce bylo stanovení výskytu protilátek proti SARS-CoV-2 u zdravotnických pracovníků po 6–8 týdnech od prvního nálezu COVID-19 v České republice.

Bylo vyšetřeno 269 osob (187 žen, 82 mužů) s věkovým průměrem 45,9 roku (21–71 let). Pomocí dotazníků bylo zjišťováno, zda osoby byly v zahraničí a zda se u nich vyskytovaly klinické příznaky typické pro respirační onemocnění. U všech byla zjišťována přítomnost IgG protilátek v séru. V případě pozitivního IgG bylo doplněno vyšetření IgA a PCR vyšetření přítomnosti SARS-CoV-2 ve stěru. Ke stanovení protilátek byly použity testy ELISA SARS-CoV-2-IgG a SARS-CoV-2-IgA firmy Euroimmun.

Klinické příznaky udávalo 17 % osob, v zahraničí bylo 35,8 % osob. IgG-pozitivních bylo 5 z 269 testovaných osob (1,85 %). Pozitivní IgA a hraničně pozitivní IgG měla 1 osoba (0,37 %). Pozitivní výsledek PCR měla 1 osoba. Protilátky proti SARS-CoV-2 tak byly zjištěny u 2,22 % vyšetřovaných osob.

V článku jsou diskutovány limity testování, které jsou ovlivněny jak zvoleným typem vyšetření, tak nízkým výskytem onemocnění ve společnosti."

[Zdroj: Testování COVID-19 – co bychom měli mít na paměti; prolekare.cz; zobrazeno 25. 5. 2020]

Plné znění článku

Článek byl zveřejněn v Časopise lékařů českých, 2020, č. 2. PDF je ke stažení ze stránky proLékaře.cz, která je určena odborníkům ve zdravotnictví. Ke čtení plného znění článku a stažení PDF je nutná registrace na stránce proLékaře.cz.