Systematický přehled dopadů dekriminalizace a právní regulace drog

, rubrika Blog

Článek v časopise BMJ Open informuje o systematickém přehledu provedeném z dat deseti vědeckých databází, zahrnujících období od r. 1970 do r. 2018. 

Studie, jejíž výsledky byly publikovány ve článku Impact evaluations of drug decriminalisation and legal regulation on drug use, health and social harms: a systematic review, si kladla za cíl přezkoumat metriky a zjištění studií hodnotících dopady dekriminalizace drog nebo právní regulace na dostupnost drog, jejich užívání nebo související zdravotní a sociální škody. Plné znění článku je volně dostupné (viz odkaz níže).

Do systematického přehledu byly zařazeny recenzované články a publikované abstrakty v jakémkoli jazyce, obsahující kvantitativními údaje o dostupnosti drog, jejich užívání nebo souvisejících zdravotních a sociálních škodách shromážděných před a po implementaci de iure dekriminalizace drog nebo právní regulace. Zdroje dat zahrnovaly publikace obsažené v databázích MEDLINE, Embase, PsycINFO, Web of Science a v šesti dalších databázích, za období od 1. ledna 1970 do 4. října 2018 (tzn. období 38 let).

Závěry: 

  • studie hodnotící dekriminalizaci drog a právní regulaci jsou soustředěny převážně v USA 
  • studie se soustřeďují na legalizaci konopí
  • přes škálu výsledků potenciálně ovlivněných reformou drogového práva je existující výzkum úzce zaměřen, s důrazem na prevalenci užívání
  • metriky užívané při hodnocení reforem drogových zákonů vyžadují lepší sladění s příslušnými výsledky v oblasti zdraví a v sociální oblasti.

[Zdroj: Impact evaluations of drug decriminalisation and legal regulation on drug use, health and social harms: a systematic review; Ayden I Scheim, Nazlee Maghsoudi, Zack Marshall, Siobhan Churchill, Carolyn Ziegler, Dan Werb, BMJ Open, https://bmjopen.bmj.com/content/10/9/e035148.full; zobrazeno 2020-09-25; http://dx.doi.org/10.1136/bmjopen-2019-035148]


Souhrnnou zprávu o závislostech v České republice 2021 najdete na úvodní stránce.
Všechny výroční zprávy od r. 2002 jsou pod záložkou Odborné publikace a časopis ve složce: VÝROČNÍ ZPRÁVY 
Souhrnná zpráva o závislostech 2022 se připravuje.