" />

Služby testování drog pro lidi, kteří užívají drogy: systematický přehled

, rubrika Blog

Článek "Drug checking services for people who use drugs: a systematic review" zveřejněný 2. 11. 2021 v časopise Addiction je volně dostupný z webu Wiley Online Library. 

Drug checking services for people who use drugs: a systematic review

Nazlee Maghsoudi, Justine Tanguayová, Kristy Scarfone, Indhu Rammohan, Carolyn Ziegler, Dan Werb, Ayden I. Schheim

https://doi.org/10.1111/add.15734

[Maghsoudi, N, Tanguay, J, Scarfone, K, Rammohan, I, Ziegler, C, Werb, D, et al. Drug checking services for people who use drugs: a systematic review. Addiction. 2022; 117: 532– 544. https://doi.org/10.1111/add.15734]

Creative Commons: CC BY-NC 4.0

Přinášíme rychlý překlad Abstraktu, určený jen pro první informaci o obsahu článku (nebyla provedena redakční úprava textu):

Abstrakt

Pozadí a cíle

Služby testování drog poskytují lidem, kteří užívají drogy, výsledky chemických analýz jejich vzorků drog a současně monitorují neregulovaný trh s drogami. Naším cílem bylo identifikovat a syntetizovat literaturu týkající se následujících oblastí: a) vlivu služeb testování drog na chování osob, které užívají drogy; b) monitorování drogového trhu službami testování drog; a c) výsledků souvisejících s modely služeb testování drog.

Metody

Systematický přehled. Systematická rešerše literatury byla provedena v databázích MEDLINE, Embase, Cochrane Central Register of Controlled Trials, Cochrane Database of Systematic Reviews, PsycINFO, Scopus, Web of Science a Dissertations and Theses Global. Způsobilé studie byly recenzované články a abstrakty z konferencí nebo šedá literatura, publikované v jakémkoli jazyce od roku 1990 a obsahující původní údaje o daných oblastech. U kvantitativních recenzovaných článků informujících o chování nebo modelech služeb testování drog jsme posoudili riziko zkreslení pomocí nástrojů National Institutes of Health.

Výsledky

Prověřili jsme 2463 názvů a abstraktů a 156 plných textů, přičemž 90 studií splnilo kritéria pro zařazení. Většina z nich (n = 65, 72,2 %) pocházela z Evropy a používala průřezový design (n = 79, 87,7 %). Nejčastěji uváděnou doménou bylo monitorování drogových trhů službami testování drog (n = 63, 70 %), následované vlivem služeb testování drog na chování (n = 31, 34,4 %), včetně záměru užít, skutečného užívání a likvidace drogy, a výsledky souvisejícími s modely služeb testování drog (n = 17, 18,9 %). Nejčastějšími výslednými opatřeními bylo odhalení neočekávaných látek (n = 50, 55,6 %), očekávaných látek (n = 44, 48,9 %), nových psychoaktivních látek (n = 40, 44,4 %) a drog vzbuzujících obavy (n = 32, 36,5 %) službami testování drog.

Závěry

Zdá se, že služby testování drog ovlivňují behaviorální záměry a chování osob užívajících drogy, zejména pokud jsou výsledky služeb testování drog neočekávané nebo jde o drogy vzbuzující obavy. Monitorování drogových trhů službami testování drog je v Evropě a stále více i v Severní Americe dobře zavedeno. Obavy z obsahu drog a negativních zdravotních důsledků usnadňují využívání služeb testování drog; překážkou využívání služeb testování drog je nedostatek obav, důvěra v prodejce drog, nedostatečná dostupnost služeb testování drog a obavy z právních předpisů a ochrany soukromí.

Translated with www.DeepL.com/Translator (free version)