Situační a technické zprávy WHO

, rubrika Blog

Stránka COVID-19/WHO obsahující situační a technické zprávy WHO v češtině je součástí webu Informačního centra OSN v Praze.

Stránka COVID-19/WHO obsahuje situační a technické zprávy WHO a další informace (jako například leták Koronavirové mýty) v češtině. Je členěna podle tématických kategorií WHO:

  1. Připravenost, plánování a monitoring
  2. Opatření pro osobní ochranu
  3. Opatření v oblasti veřejného zdraví
  4. COVID-19 – testování, laboratorní šetření a dohled
  5. Klinický management
  6. Výzkum a vývoj – léčba, očkovací látky a další
  7. Technické rady pro ostatní sektory
  8. Zásadní zdravotnické služby, COVID-19 a jiné nemoci

[Zdroj: Situační a technické zprávy WHO; Informační centrum OSN v Praze; zobrazeno 12. 5. 2020]