Publikace UNODC: Understanding the synthetic drug market: the NPS factor

, rubrika Blog

Publikace UNODC Understanding the synthetic drug market: the NPS factor (Jak rozumět trhu se syntetickými drogami: vliv nových psychoaktivních substancí) byla vydána v řadě vědeckých publikací Global SMART Update jako číslo 20.

Toto vydání Global SMART Update poskytuje analýzu stavu syntetických drog před a po rychlém vzniku velkého počtu nových psychoaktivních substancí (NPS). Cílem zprávy je zejména osvětlit, jak NPS vytvořily transformační posun na trhu, který byl charakterizován omezeným počtem látek, do takového trhu, který zahrnuje stovky látek různého chemického složení. Tato dramatická transformace má důsledky pro účinné sledování, porozumění a kontrolu syntetických drog a jejich prekurzorů. Přes svou rozmanitost lze NPS seskupit do stejných šesti kategorií, podle psychoaktivních účinků známých z tradičních nelegálních drog, které jsou pod mezinárodní kontrolou.

Global SMART Update Vol 19 s titulem Understanding the synthetic drug market: the NPS factor, vydané v březnu 2018, je možno si zdarma stáhnout ze stránky UNODC. Počet stran: 12.