Protidrogová agenda a akční plán EU na období 2021–2025

, rubrika Blog

Dokument v češtině - verze přijatá Evropskou komisí v červenci 2020.

Protidrogová agenda a akční plán EU na období 2021–2025 byla zveřejněna na stránce EUR-Lex (Přístup k právu Evropské unie) jako Dokument 52020DC0606(01). Členské státy dokument projednávají v pracovní skupině. Poté jej má schvalovat Rada Evropské unie.

Dokument SDĚLENÍ KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU, RADĚ, EVROPSKÉMU HOSPODÁŘSKÉMU A SOCIÁLNÍMU VÝBORU A VÝBORU REGIONŮ Protidrogová agenda a akční plán EU na období 2021–2025 (COM/2020/606 final/2) obsahuje části:

  • Úvod – obnovený impuls pro komplexní řešení situace v oblasti drog
  • Cíle a hlavní zásady protidrogové politiky EU
  • Strategické priority
  • Správa, provádění a sledování protidrogové agendy EU.

Vlastní Protidrogová agenda a akční plán EU na období 2021–2025 je přílohou Sdělení. Rozpracovává do celkem 53 opatření 8 strategických priorit a kapitolu Správa, provádění a sledování protidrogové agendy EU. Přičemž strategické priority jsou členěny do tří částí, a to

(A) POSÍLENÍ BEZPEČNOSTI – NARUŠENÍ TRHŮ S DROGAMI (strategické priority 1-4)

(B) PREVENCE A ZVYŠOVÁNÍ POVĚDOMÍ (strategická priorita č. 5)

(C) ŘEŠENÍ NEPŘÍZNIVÝCH DŮSLEDKŮ SOUVISEJÍCÍCH S DROGAMI (strategické priority 6-8).


Souhrnnou zprávu o závislostech v České republice 2021 najdete na úvodní stránce.
Všechny výroční zprávy od r. 2002 jsou pod záložkou Odborné publikace a časopis ve složce: VÝROČNÍ ZPRÁVY 
Souhrnná zpráva o závislostech 2022 se připravuje.