Profesor Jiří Horáček: Psychedelika? To, co nás těší, má vždycky potenciál závislosti

, rubrika Blog

Rozhovor - nejen o výzkumu psychedelik v Národním ústavu duševního zdraví (NÚDZ).

O nejmodernějších metodách léčby psychických problémů, mimo jiné i v oblasti paliativní a hospicové péče, hovořil profesor MUDr. Jiří Horáček, Ph.D., FCMA, bývalý a budoucí zvolený předseda České neuropsychofarmakologické společnosti, zakladatel PSYRES (Nadačního fondu pro výzkum psychedelik), vedoucí Centra pokročilých studií mozku a vědomí NÚDZ a přednosta Kliniky psychiatrie a lékařské psychologie 3. LF UK. 

Uvádí informace o výzkumu probíhajícím v NUDZ i širší úvahy o závislosti a návykových látkách, legálních i nelegálních (drogách).

Rozhovor poskytnutý magazínu HOSPITALin je dostupný na stránkách magazínu: Profesor Jiří Horáček: Psychedelika? To, co nás těší, má vždycky potenciál závislosti.


Stránky vlády ČR přechází od 30. 11. 2023 na doménu vlada.gov.cz. Na novou doménu se přesouvá i stránka Rady vlády pro koordinaci politiky v oblasti závislostí. Do konce prosince je v plánu převést na novou doménu i e-mailové adresy Úřadu vlády. Více informací: vlada.gov.cz