Problémové používání chytrých telefonů a související zdravotní důsledky u dětí a mládeže

, rubrika Blog

Systematická analýza zveřejněná v listopadu 2019 v časopise Psychiatrie BMC. 

Obsáhlý článek byl publikován pod titulem Prevalence of problematic smartphone usage and associated mental health outcomes amongst children and young people: a systematic review, meta-analysis and GRADE of the evidence. Článek je doplněn bohatými odkazy na literaturu.

Cílem výzkumu bylo provést systematické přezkoumání a metaanalýzu za účelem zjištění prevalence problémového používání chytrých telefonů (PSU, problem smartphone use) a kvantifikace souvislostí s poškozením duševního zdraví.

Výzkumný tým identifikoval 924 studií, a 41 z nich zařadil do svého výzkumu. Celkově tak výzkum zahrnul 41 871 účastníků, z nichž 55% byly ženy. 20 z těchto studií se zabývalo souvislostí mezi používáním chytrých telefonů a duševním zdravím u dětí a mládeže. V tom 8 studií uvádělo významnou souvislost mezi PSU  a depresí (u 10 099 účastníků). 7 studií se věnovalo souvislosti mezi PSU a úzkostí;  u 9359 účastníků šest zjistilo významnou pozitivní souvislost mezi PSU a úzkostí. Další zkoumané souvislosti se týkaly stresu, problémů se spánkem, dosaženého vzdělání, sebevražedných myšlenek. Dále byla zkoumána řada různých osobnostních a emocionálních faktorů ve vztahu k problémovému používání chytrých telefonů.

Autoři v závěrech článku uvádějí: Bylo zjištěno, že přibližně 1 ze 4 osob v kategorii "děti a mládež" vykazuje problematické používání chytrých telefonů, což je vzorec chování odpovídající závislostnímu chování. Byla prokázána souvislost mezi PSU a poškozením duševního zdraví, k nimž patřily zejména: deprese; úzkost; vysoká úroveň vnímaného stresu; a špatný spánek.

 

[Zdroj - citační údaje: Sohn, S., Rees, P., Wildridge, B. et al. Prevalence of problematic smartphone usage and associated mental health outcomes amongst children and young people: a systematic review, meta-analysis and GRADE of the evidence. BMC Psychiatry 19, 356 (2019) doi:10.1186/s12888-019-2350-x;Datum zveřejnění: 29. 11. 2019; DOI https://doi.org/10.1186/s12888-019-2350-x; zobrazeno 6. 12. 2019]