O problému, který měl nebýt: Drogy v socialistickém Československu

, rubrika Blog

Kniha vydaná v nakladatelství Doplněk, 2018. Autorem je historik Jan Kolář. ISBN: 978-80-7239-337-4

Anotace

Anotace knihy O problému, který měl nebýt: Drogy v socialistickém Československu zveřejněná na stránkách KOSMAS:

  • "Problematika drog a toxikomanie představuje jeden z největších nevyřešených (a zřejmě i nevyřešitelných) problémů lidstva. Toto téma se v českém prostředí setkalo s raketovým vzestupem zájmu zejména po sametové revoluci. Problém sám ale vzklíčil už v dobách komunistické diktatury. Z ideologických důvodů byl ovšem po dlouhou dobu bagatelizován, zakrýván nebo přisuzován „dekadentnímu Západu“ a na něj napojeným domácím „živlům“. Seriózní debaty o drogách probíhaly v normalizačním období takřka výhradně na stránkách odborných publikací a tiskovin, kam oko běžného občana nedohlédlo. Do veřejného prostoru začalo téma toxikomanie bez starých ideologických šablon masivně pronikat až v druhé polovině 80. let v souvislosti s uvolňováním poměrů po nástupu M. S. Gorbačova do čela komunistů v Sovětském svazu. Bez ohledu na „přání a stížnosti“ komunistického establishmentu se v Československu vytvořila subkultura mladých toxikomanů, která měla své hodnoty, hierarchie, symboly a také své problémy. V 80. letech čítala několik desítek tisíc lidí, a připočteme-li k ní také několik set tisíc starších osob, které neordinovaně nadužívaly léky ovlivňující psychiku, shledáme, o jak zásadní problém se v socialistickém Československu jednalo. Autor nás právě touto knihou přesvědčí, že problém toxikomanie zdaleka není otázkou postsametového otevření hranic, ale má kořeny podstatně starší. Kniha mapuje, jak to všechno u nás začalo. K jakým látkám měli českoslovenští toxikomané přístup, k jakému jednání je jejich závislost dováděla a jak na to reagovala československá odborná veřejnost, rozhodovací orgány, ale i kultura a média." 

Obdobnou upoutávku na knihu uvádějí i další prodejci, kteří knihu nabízejí.

[Zdroj: O problému, který měl nebýt: Drogy v socialistickém Československu; https://www.kosmas.cz/knihy/244442/o-problemu-ktery-mel-nebyt/; zobrazeno 11. 6. 2020 

Recenze

V červnu 2018 zveřejnily recenzi Literární noviny, pod titulem Jan Kolář: O problému, který měl nebýt. Drogy v socialistickém Československu. Součástí recenze je i krátká ukázka z knihy.

Recenze knihy byla publikována rovněž v časopise Dějiny a současnost Dějiny a současnost Roč. 41, č. 2 s. 47; autorem recenze je Vojtěch Čurda; v internetové verzi je dostupný pouze úvod recenze.

Další informace

Rozhovor s autorem knihy Janem Kolářem vyšel v magazínu Reportér 7. června 2020: A teprve pak jsme začali vyvážet pervitin Část rozhovoru je přístupná na webu reportermagazin.cz bez registrace.

Na stránce Bibliografie dějin Českých zemí (Historický ústav AV ČR) je dostupný obsah knihy.

[Kolář, Jan - O problému, který měl nebýt: drogy v socialistickém Československu. Jan Kolář. Brno : Doplněk, 2018. 159 stran ; 21 cm (Společensko-ekologická edice ; svazek 26) ISBN:978-80-7239-337-4]

Jan Kolář je rovněž autorem práce Drogy v normalizačním Československu: sdružení toxikomanů v partách., publikované v češtině, angličtině a němčině - viz samostatný článek v tomto blogu.


Souhrnnou zprávu o závislostech v České republice 2021 najdete na homepage. Všechny výroční zprávy od r. 2002 jsou pod záložkou Odborné publikace a časopis ve složce: VÝROČNÍ ZPRÁVY Souhrnná zpráva o závislostech 2022 se připravuje.

SUCHEJ ÚNOR 2023 "Nepít je umění" #nepitjeumeni #suchejunor