Návykové látky v primární péči

, rubrika Blog

Článek publikovaný v časopise Medicína po promoci č. 2/2020.

Článek Návykové látky v primární péči přináší základní poznatky o účincích nejčastěji zneužívaných NL v České republice.

Autor se věnuje roli praktického lékaře a okolnostem, ve kterých v rámci své denní praxe přichází praktický lékař do styku s problematikou drogově závislých a jakou léčbu obvykle žádá "toxikoman". Dále se věnuje definici závislosti, uvádí nejčastěji užívané drogy v ČR a především charakteristiku a klinické příznaky u užívání nejčastěji užívaných drog, kterými jsou: marihuana, pervitin, MDMA - extáze a heroin.

[Zdroj: Návykové látky v primární péči, MUDr. Josef Štolfa, in Medicína po promoci 02/2020, 22.05.2020; https://www.tribune.cz/clanek/45666-navykove-latky-v-primarni-peci; zobrazeno 19. 6. 2020]

Další informace

Medicína po promoci je jedním z titulů vydávaných MEDICAL TRIBUNE CZ. Časopis vychází 4krát ročně a v tištěné podobě jej Společnost všeobecného lékařství ČLS JEP předplácí všem svým členům. MEDICAL TRIBUNE CZ provozuje rovněž internetové stránky, určené odborníkům ve zdravotnictví; na těchto stránkách je možné si článek přečíst. Číslo 2/2020 časopisu Medicína po promoci obsahuje celkem 3 články zaměřené na drogovou problematiku.


Doporučení adiktologickým službám v období karanténních opatření v souvislosti s COVID-19 a další informace najdete v sekci Koronavirus v novinkách

Informační centrum OSN v Praze zveřejnilo stránku COVID-19/WHO v češtině.

STUDIE ADI-COVID-19: dokumenty ke studii, včetně odpovědí na často kladené otázky, najdete v sekci O nás - Výzkumy ... Poslední aktualizace FAQ: 8. 6. 2020 v 8:25 h. (FAQ rozeslané mailem 7. 6.) a poslední aktualizace dotazníků 7. 7. 2020 ve 12:50 hod.

 

TOPlist