Doporučení pro výměnné programy stříkaček a jehel ve věznicích

, rubrika Blog

Zpráva z rozsáhlé kanadské studie přináší souhr 6 doporučení, která by měla být zohledněna při zavádění programů výměny injekčních stříkaček a jehel ve věznicích. 

Hlavní doporučení

Doporučení č. 1:

Přístup vězňů k výměnným programům jehel a stříkaček ve věznicích a ke sterilním parafernáliím by měl být snadný, důvěrný a neměl by být důvodem k disciplinárnímu trestu. 

Doporučení č. 2:

Vězni by měli mít přístup k informacím a k edukaci v oblasti bezpečnější aplikace drog od proškolených pracovníků.

Doporučení č. 3:

V každé věznici by měl být přístup vězňů ke sterilnímu injekčnímu náčinní zajištěn několika různými způsoby distribuce (např. prostřednictvím výdejních automatů, na základě osobního kontaktu). 

Doporučení č. 4:

Implementace a poskytování výměnných programů ve věznicích by měly zahrnovat probíhající a smysluplné konzultace a vzdělávání všech zúčastněných stran, aby byla zajištěna přístupnost a pozitivní zdravotní výsledky programu.

Doporučení č. 5:

Vězni by měli mít aktivní roli při plánování a zavádění výměnných programů injekčních jehel a stříkaček ve věznicích.

Doporučení č. 6:

Justiční systém, včetně služby "Correctional Service of Canada" (Nápravná služba Kanady), by měl směřovat k řešení problému užívání drog jako sociálního a zdravotního problému.

Další informace a zpráva ke stažení

Výsledky z rozsáhlé studie byly publikovány v r. 2016 v Kanadě. Zpráva je závěrečným dokumentem vícefázoveho víceletého výzkumu, který zahrnoval řadu rozhovorů a výzkumů, zaměřených na tvorbu doporučení pro realizaci programů výměny injekčních stříkaček a jehel. Tyto programy prostřednictvím zajištěni dostupnosti sterilního injekčního náčinní uvězněným uživatelům drog přispívají ke snížení infekčních onemocnění jako je HIV a virové hepatitidy typu C.

Zpráva zdůrazňuje tři fáze výzkumného projektu: jednání zúčastněných stran (fáze 1), návštěvy ve věznicích ve Švýcarsku (fáze 2) a komunitní výzkumný projekt (fáze 3). Závěrem je 6 doporučení k výměnným programům (PNSP), která by měla být bezodkladně zohledněna ve všech kanadských věznicích. Tato opatření jsou však aplikovatelná i v mezinárodním kontextu.

Plné znění výzkumné zprávy "On Point: Recommendations for Prison-Based Needle and Syringe Programs in Canada" je ke stažení ze stránky prisonhealthnow.ca (je nutno na stránce rolovat až na zprávu ON POINT: RECOMMENDATIONS FOR PRISON-BASED NEEDLE AND SYRINGE PROGRAMS IN CANADA, February 3, 2016), nebo ze stránky aidslaw.ca (přímý odkaz na plné znění výzkumné zprávy ve fromátu pdf), která publikovala tiskovou zprávu s odkazem na plné znění výzkumné zprávy 3. 2. 2016. Zpráva je k dispozici v angličtině a francouzštině. Anglické znění má ISBN: 978-1-926789-10-1.