Infekční choroby související s drogami v Evropě: Aktuální informace ze sítě odborníků EMCDDA, 2020

, rubrika Blog

Zpráva vydaná Evropským monitorovacím centrem pro drogy a drogovou závislost, květen 2020.

Evropské monitorovací centrum pro drogy a drogovou závislost (EMCDDA), vydalo zprávu Drug-related infectious diseases in Europe: Update from the EMCDDA expert network, 2020. Cílem zprávy  je poskytnout komplexní přehled o současné situaci s ohledem na epidemiologický obraz infekčních nemocí souvisejících s drogami v Evropě v období do ledna 2020, a zdůraznit některé současné inovativní reakce na tento problém.

 • "Nejnovější zpráva EMCDDA o výskytu infekcí mezi uživateli drog v Evropě ukazuje, že realizace harm-reduction intervencí mezi uživateli drog je nedostatečná. Týká se to i České republiky, i když situace u nás je lepší, než v mnoha dalších evropských zemích.", uvedl u příležitosti vydání zprávy doc. MUDr. Viktor Mravčík, Ph.D., vedoucí českého Národního monitorovacího střediska pro drogy a závislosti.

Zpráva je ke stažení ze stránek EMCDDA: Drug-related infectious diseases in Europe: Update from the EMCDDA expert network, 2020  Rozsah: 27 stránek. Zdarma. Zpráva byla vydána v rámci publikační série Technical reports.

Infekční choroby související s drogami v Evropě: Aktuální informace ze sítě odborníků EMCDDA, 2020

Obsah

 • Stručně 
 • Úvodem 
 • Evropský přehled trendů a prevalence HIV u osob, které injekčně užívají drogy 
 • Kontinuum péče u HIV infekce mezi osobami, které injekčně užívají drogy: Evropské země zaostávají za léčebnými a eliminačními cíli 
 • Evropský přehled výskytu virové hepatitidy u osob, které injekčně užívají drogy 
 • Virová hepatitida: eliminační barometr EMCDDA podporuje národní monitoring 
 • Lokální ohniska infekčních chorob u osob, které injekčně užívají drogy 
 • Podpora intervencí založených na důkazech 
 • Reference 
 • Poděkování