Farmakologicky asistovaná léčba závislosti na pervitinu

, rubrika Blog

Doporučení SNN ČLS JEP pro off-label použití centrálních stimulancií u závislých na metamfetaminu Zpracoval: MUDr. Jakub Minařík. Schválil výbor SNN ČLS JEP dne 15.04.2020

Společnost pro návykové nemoci ČLS JEP zveřejnila doporučení pro farmakologicky asistovanou léčbu závislosti na pervitinu - jako PDF s názvem Farmakologicky asistovaná léčba závislosti na metamfetaminu centrálními stimulancii dostupné ve zprávě na webu SNN.

  • Citujeme úvodní sdělení SNN

"Současná situace vyvolaná epidemií novým koronavirem SARS-CoV-2 má vliv na situaci na drogové scéně. Existují známky poklesu dostupnosti návykových látek, uzavírání drogové scény, snižuje se dostupnost adiktologických a dalších sociálních a zdravotních služeb, zhoršuje se socioekonomická situace problémových uživatelů drog a závislých. Existuje riziko, že vlivem těchto faktorů se následně objeví vlna dalších komplikací – nabídka nových návykových látek včetně látek potentních, užívání návykových látek v kombinaci s následným vyšším rizikem předávkování. Drogová scéna je charakteristická vysokým výskytem problémových/injekčních uživatelů metamfetaminu (pervitinu). Podle hlášení z adiktologických služeb se zdá, že dochází i ke snižování dostupnosti a zhoršení kvality pervitinu.

I když zpracování tohoto doporučeného postupu bylo motivováno a urychleno situací spojenou s epidemií novým koronavirem SARS-CoV-2, farmakologická léčba nelegálních stimulancií včetně substituční léčby je alternativou standardní léčby i v jiných situacích. Nemusí přitom jít jen o substituční léčbu, užití léků s centrálním psychostimulačním účinkem může usnadnit ambulantní detoxifikaci a vysazení. Odvykací syndrom, který obvykle trvá několik týdnů a zahrnuje často symptomy jako je silná únava a podrážděnost, je potom mírnější, a proces vysazení pro pacienta snesitelnější."