Depenalizace, odklony a dekriminalizace: review a teorie alternativ ke kriminalizaci prostého držení drog

, rubrika Blog

Odborný článek publikovaný v listopadu 2019 v časopise European Journal of Criminology.

Depenalization, diversion and decriminalization: A realist review and programme theory of alternatives to criminalization for simple drug possession - článek shrnující výsledky systematického přehledu a metaanalýzy literatury v angličtině o devíti relevantních zemích. PDF o rozsahu 22 stránek je možno si zdarma stáhnout, je připojeno ke článku.

Byly analyzovány informace o alternativních opatřeních ve třech kategoriích: depenalizace, odklon, dekriminalizace. Česká republika je jednou ze zemí, které byly do studie zahrnuty. Další země: Austrálie, Dánsko, Německo, Jamajka, Nizozemsko, Portugalsko, Velká Británie, USA. Článek obsahuje bohatý seznam literatury.

Autoři: Alex Stevens (University of Kent, UK), Caitlin Elizabeth (Hughes Flinders University, Australia), Shann Hulme (RAND Europe, UK), Rebecca Cassidy (University of Kent, UK).

https://doi.org/10.1177%2F1477370819887514


Zdroje ověřených informací k současné situaci s COVID-19 v ČR: vlada.cz,  koronavirus.mzcr.cz a dále zejména mpsv.cz a mvcr.cz. Na stránce koronavirus.mzcr.cz je možno využít i chat s virtuální sestrou Anežkou. Celostátní telefonická informační linka v souvislosti s koronavirem: 1212.

Doporučení adiktologickým službám v období karanténních opatření v souvislosti s COVID-19. Další informace najdete v sekci Koronavirus v novinkách. I nadále je v provozu Národní linka pro odvykání 800 350 000; linka odpovídá i na otázky uživatelů drog týkající se onemocnění COVID-19.

 

TOPlist