COVID-19 a drogy - Nabídka drog na darknetu (EMCDDA)

, rubrika Blog

Evropské monitorovací centrum pro drogy a závislost (EMCDDA) vydalo zprávu COVID-19 and drugs – Drug supply via darknet markets (květen 2020).

Zpráva COVID-19 and drugs – Drug supply via darknet markets přináší rychlou analýzu situace na 3 trzích v rámci darknetu: Agartha, Cannazon a Versus. Analýza se zabývala aktivitou na těchto trzích v prvních třech měsících roku 2020. Analyzovány byly rovněž kvalitativní informace z řady online diskusích fór. Publikace byla vydána pouze v angličtině (PDF). Další informace týkající se COVID-19 a drogových trhů jsou uvedeny ve speciální sekci v rámci stránek EMCDDA. 

Ze zprávy vyplývá, že zatímco lze na darknetu pozorovat nárůst internetového obchodu s konopím, poptávka po syntetických rekreačních drogách (např. MDMA) v tomto období klesala, uvádí se v tiskové zprávě , vydané u příležitosti zveřejnění analýzy.

Další informace týkající se COVID-19 a drogových trhů jsou uvedeny ve speciální sekci v rámci stránek EMCDDA.