České terapeutické komunity v roce 2018

, rubrika Blog

Článek Josefa Radimeckého v časopise Sociální služby.

Článek České terapeutické komunity v roce 2018 je věnovaný historii a postavení terapeutických komunit v ČR a jejich možnému rozvoji v souvislosti s reformou psychiatrické péče. Josef Radimecký (někdejší národní protidrogový koordinátor, adiktolog) v závěru uvádí: 

"Ač má termín reforma v češtině význam „změna, náprava, zlepšení, přetvoření“ – tedy stávající podoby psychiatrických (i adiktologických) služeb a přemýšlení jejich pracovníků, část „reformátorů“ chce zachovat stávající služby tak, jak jsou, a pouze je doplnit o nové.

Domnívám se, že by reforma měla proběhnout jinak, a TK by v ní měly sehrát svoji úlohu. To ovšem předpokládá „reformu“ myšlení pracovníků sociálních i zdravotních služeb v oboru závislostí. Především bychom měli upustit od zavedeného automatismu posílat všechny klienty se závislostmi do pobytové léčby v psychiatrických léčebnách. Ne všichni to potřebují a chtějí dosáhnout abstinence, tedy cíl léčby, který léčebny nabízejí. Více bychom měli začít využívat služby ambulantního odborného sociálního poradenství, jež pro danou cílovou skupinu v posledních letech vznikly, a do pobytové léčby posílat jen ty, kteří ji skutečně potřebují. V souvislosti s tím bychom měli snížit lůžkovou kapacitu psychiatrických léčeben, jež klientům se závislostmi – na rozdíl od TK – poskytují krátkodobou, ne příliš intenzivní a účinnou léčbu (viz opakované nástupy pacientů po recidivě nezřídka i několikrát během jednoho roku). Těm, kteří pobytovou léčbu skutečně potřebují, bychom měli umožnit delší, dle výzkumů účinnější léčbu v terapeutických komunitách, jejichž počet a kapacita by se měly naopak navýšit. Těmto systémovým změnám by ale měla předcházet důkladná analýza situace a potřeb."

[Zdroj: České terapeutické komunity v roce 2018, Radimecký, J.,Odborný časopis Sociální služby, webové stránky, sekce Dokumenty - články, číslo červen-červenec 2018; zobrazeno 18. 1. 2019]