Analýza škod působených návykovými látkami - Austrálie

, rubrika Blog

Článek The Australian drug harms ranking study publikovaný v květnu 2019 v časopise Journal of Psychopharmacology shrnuje výsledky studie provedené metodou Multi-criteria Decision Analysis.

Studie, jejíž výsledky jsou shrnuty ve článku The Australian drug harms ranking study, probíhala formou workshopu s 25 experty z celé Austrálie. Cílem bylo seřadit 22 látek podle 16 kritérií a zjistit jejich rizikovost, za použití metodiky MCDA (Multi-criteria Decision Analysis).

Za nejškodlivější pro uživatele byly označeny fentanyl, heroin a krytalický metamfetamin (pervitin). Pro ostatní byly nejškodlivější alkohol, krystalický metamfetamin a cigarety. Celkově (při kombinaci škod u uživatelů a ostatních) byl nejškodlivější alkohol. Po zohlednění prevalence každé z látek byl opět za nejškodlivější označen alkohol, a dále cigarety, krystalický metamfetamin, konopí, heroin a farmaceutické opioidy.

Prioritou v rámci snižování škod způsobených návykovými látkami by tak pro politiky měla být opatření zaměřená na snižování škod působených alkoholem a metamfetaminem (pervitinem).

[Zdroj: The Australian drug harms ranking study;  Yvonne Bonomo, Amanda Norman, Sam Biondo, Raimondo Bruno, Mark Daglish, Sharon Dawe, Diana Egerton-Warburton, Jonathan Karro, Charles Kim, Simon Lenton, Dan I Lubman, Adam Pastor, Jill Rundle, John Ryan, Paul Gordon, Patrick Sharry, David Nutt, David Castle; Journal of Psychopharmacology Volume: 33 issue: 7, page(s): 759-768 Article first published online: May 13, 2019; Issue published: July 1, 2019; https://doi.org/10.1177/0269881119841569]