Calendar of events

»

Kulatý stůl k nejčastějším mýtům spojeným s pitím alkoholu a jeho zdaněním

Kancelář Světové zdravotnické organizace (WHO) v České republice a Úřad vlády ČR – Odbor protidrogové politiky – pořádají ve spolupráci s Klinikou adiktologie 1. LF UK a VFN v Praze, PAQ Research a Ministrem Zdraví u příležitosti Světového dne zdraví „Kulatý stůl k nejčastějším mýtům spojeným s pitím alkoholu a jeho zdaněním“. Po úvodních prezentacích bude následovat diskuse.

V rámci kulatého stolu vystoupí:

Zsófia Pusztai, zástupkyně WHO v ČR, Kancelář Světové zdravotnické organizace v ČR

Jindřich Vobořil, národní koordinátor pro protidrogovou politiku, Úřad vlády ČR

Pavla Chomynová, vedoucí Národního monitorovacího střediska pro drogy a závislosti, Úřad vlády ČR

Miroslav Barták, vedoucí Centra veřejného zdraví se zaměřením na alkohol, Klinika adiktologie 1. LF UK a VFN v Praze

Jakub Komárek, ekonom, PAQ Research

Akci bude moderovat Tomáš Šebek, chirurg a zakladatel platformy Ministr Zdraví.

Zájemci o účast se mohou přihlásit a získat podrobnější informace u Jakuba Žáka do 9. dubna 2024 na e-mailu: eurowhocz@who.int

place: Kancelář Světové zdravotnické organizace v ČR, Rytířská 31, Praha 1.