Calendar of events

»

Purkyňka: Představení kazuistik z online léčebné intervence

Koordinátor: MUDr. Petr Popov, MHA

Program:

Šedivý, J. a kol.: Budování vztahu s klientem

Šedivý, J. a kol.: Intervence v online prostředí a její limity

Minařík, G. a kol.: Terapeut a jeho supervize

place: Aula Kliniky adiktologie, Apolinářská 4a, Praha 2