Calendar of events

»

Závěrečná konference projektu Posilování kompetencí pedagogických pracovníků škol

Dne 22. 4. 2024 proběhne závěrečná konference projektu Posilování kompetencí pedagogických pracovníků škol a školského poradenského zařízení i dětí a dospívajících v oblasti péče o duševní zdraví prostřednictvím vzdělávání a rozvoje psychosociálních dovedností. Tato konference se uskuteční v sídle krajského úřadu Královéhradeckého kraje na Pivovarském náměstí 1245.

place: Pivovarském náměstí 1245, Hradec Králové