Calendar of events

»

Kurz Léčba závislosti na tabáku ČLK

CÍLE KURZU: Lepší pochopení rizik spojených s kouřením a benefitu abstinence pro pacienty obecně i ve vybraných skupinách či oblastech medicíny. Princip a účinnost psychobehaviorální intervence i farmakoterapie, možnosti krátké intervence v praxi i intenzivní léčba a další formy podpory, kde hledat kontakty.

PRO KOHO JE KURZ URČEN Cílovou skupinou jsou všichni kliničtí pracovníci, tj. lékaři libovolných klinických specializací (onkologové, psychiatři, praktičtí lékaři, pneumologové, internisté, …) dentisté, zdravotní sestry, psychologové, adiktologové, sociální pracovníci a další. Odbornosti nejsou omezené.

Koordinátor: prof. MUDr. Eva Králíková, CSc.

Účastnický poplatek.

Program kurzu Léčba závislosti na tabáku ČLK.

Podrobné informace a přihláška.

place: Dům lékařů, Drahobejlova 27, 190 00 Praha 9