Calendar of events

»

15. odborná konference

V letošním roce proběhne již 15. odborná konference pořádaná SANANIMem, jejímž tématem je sociální práce, sociální rehabilitace a závislostní chování klientů. Rádi bychom zaměřili část konference na služby, které nepracují primárně s lidmi, kteří užívají psychoaktivní látky, ale setkávají se u svých klientů s tímto chováním. Proto chceme oslovit kolegy i mimo adiktologické služby a požádat vás o vaše příspěvky. Z konference vznikne tradičně sborník a vaše příspěvky do něj budou honorovány.

Konference proběhne 11.-12. dubna 2024 v Emauzích.

Registrace a program budou zveřejněny 6. března 2024.

Pro více podrobností sledujte naši událost na Facebooku.

place: v Emauzích Vyšehradská 49/320, 128 00 Nové Město