Calendar of events

»

Kulatý stůl K problematice nadměrného užívání alkoholu v České republice a s tím souvisejících dopadů ...

Kulatý stůl K problematice nadměrného užívání alkoholu v České republice a s tím souvisejících dopadů na zdraví české populace i veřejné finance pořádá místopředsedkyně Poslanecké sněmovny PČR Olga Richterová ve spolupráci se Světovou zdravotnickou organizací (WHO), PAQ Research a Klinikou adiktologie 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy a Všeobecné fakultní nemocnice.

PROGRAM:

Moderuje: Pavel Hroboň, lékař, ekonom a člen NERV

Úvod 11:30 – 12:05 hod. - Zsófia Pusztai, zástupkyně WHO v ČR a ředitelky Kanceláře WHO v ČR – „Zahájení a úvod“ (5 min)

- Eric Carlin, Regionální kancelář WHO pro Evropu, Koordinátor projektů pro oblast alkoholu a nelegální drog – „Evropský akční rámec pro alkohol na období 2022-2025: Politické priority” (15 min)

- Viktor Mravčík, Klinika adiktologie 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy a Všeobecné fakultní nemocnice – „Hlavní problémy a trendy v užívání alkoholu a jeho dopad“ (15 min)

Cenová politika a její dopady na spotřebu alkoholu

12:05 – 12:35 hod. - Daniel Prokop, PAQ Research (15 min) - Jakub Komárek PAQ Research (15 min)

Diskuze 12:35 – 12:50 hod.

Přestávka na kávu 12:50 – 13:10 hod.

Spotřeba alkoholu u mladých dospělých (18-26 let)

13:10 – 13:40 hod. - Katrine Bach Habersaat, Regionální kancelář WHO pro Evropu, Regionální odbornice na behaviorální a kulturní analýzy – „Maximalizace veřejné podpory pro zavádění zdravotních politik“ (15 min)

– on-line účast - Miroslav Barták, Klinika adiktologie 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy a Všeobecné fakultní nemocnice – „Chování a návyky týkající se užívání alkoholu mezi mladými dospělými v České republice“ (15 min)

Diskuze 13:40 – 14:00 hod.

Ukončení akce a závěrečné slovo moderátora

place: Poslanecká sněmovna, Sněmovní 4, Praha 1 – Malá Strana, Konírna