Calendar of events

»

24. konference Tabák a zdraví

Pořadatel: Pracovní skupina pro prevenci a léčbu závislosti na tabáku ČLS JEP

ve spolupráci se Společností pro léčbu závislosti na tabáku, Centrem pro závislé na tabáku III. interní kliniky 1. LF UK a VFN v Praze, Ústavem hygieny a epidemiologie 1. LF UK a VFN v Praze

Garant akce: prof. MUDr. Eva Králíková, CSc.

Přihlášku odešlete poštou na adresu: Centrum pro závislé na tabáku III. interní kliniky, Poliklinika Karlovo náměstí 32, 128 00 Praha 2 nebo mailem na VLADISLAVA.FELBROVA@VFN.CZ

Více informací a program o konferenci naleznete na stránkách slzt.cz 

place: velký sál Lékařského domu Sokolská 31, 120 00 Praha 2