Calendar of events

»

XVIII. ročník Národní adiktologické konference Cena adiktologie

Dovolujeme si Vás pozvat na XVIII. ročník Národní adiktologické konference Cena adiktologie.

Konference je v letošním roce spojena se závěrečnou konferencí projektu Vývoj a pilotní ověření regionálního vzdělávacího modulu prevence duševního onemocnění dětí a dospívajících s rizikovým chováním.

Na konferenci se přihlašte vedoucímu projektu Jaroslavu Šejvlovi na mail: jaroslav.sejvl@lf1.cuni.cz a to nejpozději do pátku 10. 11. 2023 do 12 hodin.

place: 1. LF UK v Praze 2, Na Bojišti 3.