Calendar of events

»

MEZINÁRODNÍ ODBORNÁ KONFERENCE 2 - ADOLESCENT A JEHO DUŠEVNÍ ZDRAVÍ 2

Workshop 1: Primární prevence duševního zdraví v období rané adolescence – ukázky z programů pro žáky

Workshop 2: Prevence a screening konfliktních vztahů v žákovských kolektivech

Workshop 3: Jak s dětmi ve škole mluvit o drogách

Workshop 4: Zátěžové situace a jejich dopad na psychiku jedince

place: Pedagogická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci